Jazzfigur - I tråd med musikken 

Av: Knut Alfsen og Espen Rud
Musikk: Espen Rud
Regi: Elisabeth Grønning
Scenografi: Marianne Alfsen
Dukker: Knut Alfsen, Agnes Schou og Grete Larssen
Medvirkende: Knut Alfsen (dukkespiller) Espen Rud (slagverk) Atle Nymo, Frode Nymo og  Kasper Værnes (alternerer på saksofon) Sebastian Haugen-Markussen, Ellen Brekken, Sigurd Hole og Terje Gewelt (alternerer på bass)

Jazz og figurteater er ikke så forskjellige kunstformer som man skulle tro. Begge har sitt utgangspunkt i folkelige former, og begge bygger på improvisasjon. Dette er utgangspunktet for jazz-cabareten ”I tråd med musikken”, hvor veteraner fra norsk jazzmiljø og norsk figurteater samarbeider om å gi publikum i alle aldersgrupper en stor musikk- og teateropplevelse. Dette møtet mellom to ulike kunstuttrykk, hvor både jazzmusikerne og dukkespilleren er opptatt av å leke med sitt medium, setter begge sjangere i relieff. Ved å forene eller utfordre et visuelt og et musikalsk utrykk, oppstår det nye opplevelsessituasjoner for publikum. 

Forestillingen er delt opp i frittstående episoder. Forskjellige dukker har ulikt temperament og krever forskjellige spilleteknikker.  Hver dukke presenterer en liten fortelling og har sitt eget musikalske tonefølge. Noen dukker strever med å mestre det de har satt seg fore – som lille Håkon som lærer seg å sykle.  Andre har mer materielle motiver – som trollet på jakt etter gull.

“I tråd med musikken” er en videreutvikling av forestillingen “JazzFigur” som hadde premiere I 2002 og som har vært på en rekke turner for Rikskonsertene – blant annet til India I 2006. Forestillingen ble produserti 2002 i samarbeid med Oppland fylkeskommune ved Helge Øie, og videreført av Rikskonsertene i samabeid med Hallgeir Frydenlund. 

Pris etter avtale
Varighet 45 minutter
Familieforestilling fra 6 år
Spilleplass: gymnastikksal eller kulturhus
Blending er ønskelig
Maksimum 150 pr. forestilling